O činnosti - KCT START

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

O činnosti KČT Start Český Krumlov z. s.

V každém týdnu a to po celý rok jsou pořádány čtyři akce:
v úterý, ve čtvrtek, v sobotu (jsou to převážně výlety a vycházky pěší, ale i cyklistické a lyžařské) a ve středu nenáročné vycházky pro starší nebo i zdravotně oslabené členy a občany.
Další formou činnosti jsou autobusové zájezdy doplňované pěšími túrami. Během roku se jich uskuteční 15 až 20.
Každoročně se také pořádají vícedenní akce s náplní pěší, lyžařskou nebo cykloturistickou, zaměřené na poznání určité oblasti ČR.
Pro informaci členů i veřejnosti jsou vydávány měsíční programy, které dostává každý člen odboru na svoji adresu. Pro veřejnost jsou publikovány v místním tisku, ve vývěsní skříňce na domu čp.100 a na internetu.
V běžné činnosti jsou všechny akce vedeny kvalifikovanými vedoucími a cvičiteli, jsou veřejně přístupné a bezplatné, mohou se jich tedy zúčastňovat i nečlenové odboru. Stačí přijít na sraz a ohlásit se u vedoucího. 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky